France JAMET : Algus 

Liige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis 

Asendusliige 

Regionaalarengukomisjon 
Kalanduskomisjon 

Viimased tegevused 

Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Jäätmekäitlus (B8-0231/2019) FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt