Nosheena MOBARIK : Algus 

Liige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Kalanduskomisjon 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
Inimõiguste allkomisjon 
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis 

Kontakt