Asim ADEMOV : Algus 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Asendusliige 

Väliskomisjon 
Inimõiguste allkomisjon 
Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) BG  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Olmevee kvaliteet (A8-0288/2018 - Michel Dantin) BG  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksukohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamine (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) BG  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt