Erika MANN : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksamaa)

Esimees 

 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Delegatsioon ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 24-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-03-2007 / 23-05-2007 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ELi ja Mehhiko strateegiline partnerlus  
- INTA_AD(2009)416285 -  
-
INTA 
ARVAMUS Hiina poliitika ja selle mõju Aafrikale  
- INTA_AD(2008)398649 -  
-
INTA 
ARVAMUS Ettepanek vastu võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ohtlike kemikaalide eksporti ja importi  
- ITRE_AD(2007)391967 -  
-
ITRE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopas toodetud lõikeriistade päritolumärgistus  
- P6_DCL(2007)0072 - Kehtivuse kaotanud  
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Catherine GUY-QUINT , Linda McAVAN , Richard CORBETT , Erika MANN  
Algatatud : 03-09-2007
Tähtaeg : 03-12-2007
Allakirjutanute arv : 169 - 04-12-2007
Kirjalik deklaratsioon: Teema: Euroopa tekstiilitööstuse tulevik  
- P6_DCL(2004)0047 - Kehtivuse kaotanud  
Johan VAN HECKE , Robert STURDY , Zuzana ROITHOVÁ , Erika MANN , Ignasi GUARDANS CAMBÓ  
Algatatud : 11-11-2004
Tähtaeg : 11-02-2005
Allakirjutanute arv : 79 - 11-02-2005

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.