Thomas WAITZ : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
Petitsioonikomisjon 
Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 

Viimased tegevused 

Tööplaan DE  
- P8_CRE-PROV(2019)04-15(1-029-0000)  
Täiskogu aruteludes osalemine 

Kontakt