Caroline NAGTEGAAL : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks 

Liige 

Majandus- ja rahanduskomisjon 

Asendusliige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon 

Kontakt