Martin SCHULZ : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 10-02-2017 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 10-02-2017 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksamaa)

President 

  • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Euroopa Parlament
  • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Euroopa Parlamendi juhatus
  • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Esimeeste konverents

Esimees 

  • 14-07-2014 / 16-01-2017 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Liikmed 

  • 14-07-2014 / 16-01-2017 : Delegatsioonide juhtide konverents

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon