Giuseppe FERRANDINO : Algus 

Liige 

Majandus- ja rahanduskomisjon 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Kalanduskomisjon 
Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Maagaasi siseturu ühiseeskirjad (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) IT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) IT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastane kava (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) IT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt