Oscar LANCINI : Algus 

Liige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Asendusliige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis 

Viimased tegevused 

Kontakt