Mirja VEHKAPERÄ : Algus 

Aseesimees 

Arengukomisjon 

Liige 

Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis 

Asendusliige 

Väliskomisjon 

Viimased tegevused 

Kontakt