Romeo FRANZ : Algus 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Kultuuri- ja hariduskomisjon 
Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt