Tilly METZ : Algus 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt