Igor GRÄZIN : Algus 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 

Asendusliige 

Väliskomisjon 
Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt