Ralph PACKET : Algus 

Liige 

Majandus- ja rahanduskomisjon 
Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks 

Asendusliige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) NL  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt