Hannes HANSO : Algus 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees 

Asendusliige 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks 
Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks 
Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt