Rasmus ANDRESEN : Algus 

Liige 

Eelarvekomisjon 
Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt