Anne-Sophie PELLETIER : Algus 

Liige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks 
Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks 

Asendusliige 

Transpordi- ja turismikomisjon 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

ELi ja USA kokkulepe kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvoodi teatava osa eraldamise kohta (resolutsioon) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Kliima- ja keskkonnaalane hädaolukord (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
2019. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 25) (B9-0174/2019) FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt