François-Xavier BELLAMY : Algus 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Kalanduskomisjon 
Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Kultuuri- ja hariduskomisjon 
Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Fisheries Control Agency (EFCA) for the financial year 2018 EN  
- PECH_AD(2019)642908 -  
-
PECH 
Variraportöörina esitatud arvamus 

Kontakt