Attila ARA-KOVÁCS : Algus 

Liige 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis 

Asendusliige 

Väliskomisjon 
Delegatsioon põhjamõõtme koostööks ning Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis 

Viimased tegevused 

Kontakt