Sira REGO : Algus 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Petitsioonikomisjon 
Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Olukord Venezuelas (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) ES  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt