Silvia MODIG : Algus 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt