• José Ignacio   SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA  

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA : Parlamendiliikmete küsimused - Viies ametiaeg 

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128