• José Ignacio   SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA  

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA : Täiskogu aruteludes osalemine - Viies ametiaeg 

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11