José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Popular (Hispaania)

Esimees 

 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Aseesimees 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Mercosuriga suhtlemiseks
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Mercosuriga suhtlemiseks

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegatsioon Mercosuriga suhtlemiseks
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutine komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Väliskomisjon
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioonide juhtide konverents

Asendusliige 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 27-07-2004 / 14-01-2007 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon NATO Parlamentaarse Assambleega suhtlemiseks
 • 29-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks
 • 29-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 12-10-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 31-01-2007 / 18-06-2007 : Põhiseaduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kaitse ja julgeoleku allkomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon NATO Parlamentaarse Assambleega suhtlemiseks
 • 24-04-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse Liibanonile makromajanduslikku finantsabi  
- AFET_AD(2007)394236 -  
-
AFET 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- AFET_AD(2007)384427 -  
-
AFET 
ARVAMUS Teema: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse ettepanek paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtu kohta Iraagi taastamise ja ülesehitamise jaoks kooskõlas 6. mai 1999 institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 24  
- AFET_AD(2004)350134 -  
-
AFET 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.