José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Popular (Hispaania)

Esimees 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Väliskomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 30-01-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve – kõik jaod  
- AFET_AD(2013)514860 -  
-
AFET 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, X jagu – Euroopa välisteenistus  
- AFET_AD(2013)500613 -  
-
AFET 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu − Komisjon  
- AFET_AD(2013)500612 -  
-
AFET 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: üldeelarve – Euroopa välisteenistus  
- AFET_AD(2014)524544 -  
-
AFET 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- AFET_AD(2014)524543 -  
-
AFET 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon