Richard HOWITT
 • Richard
  HOWITT
 • Ühendkuningriik
 • Sünnikuupäev: 5. aprill 1961, Reading

Fraktsioonid

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Labour Party (Ühendkuningriik)
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Ühendkuningriik)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Ühendkuningriik)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Labour Party (Ühendkuningriik)
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Labour Party (Ühendkuningriik)

Aseesimees

 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Regionaalpoliitika komitee
 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Inimõiguste allkomisjon
 • 13.10.2014 / 01.11.2016 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks

Liige

 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Regionaalpoliitika komitee
 • 17.11.1994 / 11.07.1995 : Ühenduse ja Lõuna-Ameerika riikide vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 12.07.1995 / 15.01.1997 : Ühenduse ja Lõuna-Ameerika riikide vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 16.01.1997 / 13.10.1997 : Ühenduse ja Lõuna-Ameerika riikide ning MERCOSURi vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 14.10.1997 / 23.02.1999 : Ühenduse ja Lõuna-Ameerika riikide ning MERCOSURi vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Ühenduse ja Lõuna-Ameerika riikide ning MERCOSURi vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Koostöö- ja arengukomitee
 • 14.09.1999 / 14.01.2002 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)
 • 17.01.2002 / 01.06.2003 : Arengu- ja koostöökomisjon
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)
 • 02.06.2003 / 19.07.2004 : Välisasjade, inimõiguste, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjon
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Välisasjade komisjon
 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Inimõiguste allkomisjon
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegatsioon ELi-Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Välisasjade komisjon
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Väliskomisjon
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Inimõiguste allkomisjon
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Väliskomisjon
 • 16.07.2009 / 24.11.2009 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Väliskomisjon
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Inimõiguste allkomisjon
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Väliskomisjon
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Inimõiguste allkomisjon
 • 14.07.2014 / 12.10.2014 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks

Asendusliige

 • 21.07.1994 / 10.08.1994 : Majandus-, rahandus- ja tööstuspoliitikakomitee
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Koostöö- ja arengukomitee
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Koostöö- ja arengukomitee
 • 05.02.1998 / 19.07.1999 : Inimõiguste allkomitee
 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutine komisjon
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Kaitse ja julgeoleku allkomisjon
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 16.07.2009 / 15.09.2009 : Õiguskomisjon
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
 • 16.09.2009 / 18.01.2012 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks
 • 25.11.2009 / 18.01.2012 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 10.10.2014 / 01.11.2016 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

149

Venemaa surve idapartnerluse riikidele ja eeskätt olukorra destabiliseerimine Ukraina idaosas (arutelu)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(5)

Usuvabadus ja kultuuriline mitmekesisus (arutelu)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Olukord Iraanis (arutelu)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Euroopa elektroonilise side ühtne turg (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.25)

ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 25. istungjärgul (arutelu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Türgi 2013. aasta eduaruanne (arutelu)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Olukord Ukrainas (arutelu)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Relvastatud mehitamata luurelennukite kasutamine (arutelu)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(15)

Raportid – raportöörina

2

Raportid – variraportöörina

3

Raportöörina esitatud arvamus

3

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamisega suurte äriühingute ja kontsernide poolt

EMPL
10-12-2013 EMPL_AD(2013)519836

ARVAMUS Ettevõtja sotsiaalne vastutus: usaldusväärne, läbipaistev ja vastutustundlik ettevõtlus ning jätkusuutlik majanduskasv

EMPL
15-01-2013 EMPL_AD(2013)498079

ARVAMUS Inimõigused ning sotsiaalsed ja keskkonnanormid rahvusvahelistes kaubanduslepingutes

EMPL
03-05-2010 EMPL_AD(2010)438256

Variraportöörina esitatud arvamus

2

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse sadamateenuste valdkonnas turulepääsu ja sadamate finantsläbipaistvuse raamistik

EMPL
09-01-2014 EMPL_AD(2014)521839

ARVAMUS ELi kosmosetööstuse poliitika – kosmosesektori majanduskasvu potentsiaali avamine

AFET
24-09-2013 AFET_AD(2013)514674

Resolutsiooni ettepanek(ud)

170

Resolutsiooni ühisettepanek hiljutiste tagakiusamisjuhtumite kohta Pakistanis

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Resolutsiooni ühisettepanek olukorra kohta Põhja-Koreas (Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

Resolutsiooni ühisettepanek Venemaa sissetung Ukrainasse

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Resolutsiooni ühisettepanek julgeoleku ja inimkaubanduse kohta Siinail

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

  Motion for a resolution on security and human trafficking in the Sinai

10-03-2014 B7-0256/2014

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality

10-03-2014 B7-0253/2014

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 25. istungjärguks

10-03-2014 RC-B7-0234/2014

Resolutsiooni ettepanek ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 25. istungjärguks

05-03-2014 B7-0237/2014

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

3

Kirjalik deklaratsioon: Veebilehtedel laste seksuaalset väärkohtlemist kajastava sisu vastase võitluse globaalse mõõtme rõhutamine

15-04-2013 P7_DCL(2013)0003 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Emma McCLARKIN , Vicky FORD , Timothy KIRKHOPE , Mary HONEYBALL , Silvia COSTA , Richard HOWITT , Gay MITCHELL , Roberta ANGELILLI , Iva ZANICCHI , Maria Da Graça CARVALHO , Seán KELLY , Diane DODDS

Algatatud : 15-04-2013
Tähtaeg : 15-07-2013
Allakirjutanute arv : 132 - 15-07-2013

Kirjalik deklaratsioon: Tööstustoodete pakendite reljeefses punktkirjas märgistamise vabatahtlik süsteem

23-03-2011 P7_DCL(2011)0014 Vastu võetud

Üksikasjad

Konstantinos POUPAKIS , Richard HOWITT , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Cecilia WIKSTRÖM

Algatatud : 23-03-2011
Tähtaeg : 23-06-2011
Vastu võetud (kuupäev) : 23-06-2011
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2011)0299
Allakirjutanute arv : 447 - 23-06-2011

Kirjalik deklaratsioon: Holokausti eest vastutuse võtmine

08-02-2010 P7_DCL(2010)0007 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Richard HOWITT , Bogusław SONIK , Alexander Graf LAMBSDORFF , Marek SIWIEC , Dennis de JONG

Algatatud : 08-02-2010
Tähtaeg : 20-05-2010
Allakirjutanute arv : 120 - 20-05-2010

Parlamendiliikmete küsimused

36

  'Mission for Growth to Israel': expansion of bilateral cooperation

16-04-2014 E-004914/2014 Komisjon

  'Mission for Growth to Israel': business and human rights

16-04-2014 E-004913/2014 Komisjon

  EU support for women with autism

16-04-2014 E-004912/2014 Komisjon

  VP/HR - Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

01-10-2012 E-008756/2012 Komisjon

  Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

28-09-2012 P-008754/2012 Komisjon

  UK requests for state aid for the Coryton refinery in Essex

14-06-2012 P-005944/2012 Komisjon

Euroopa Liidu poliitika Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemma suhtes

19-04-2012 O-000104/2012 Komisjon

Euroopa Liidu poliitika Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemma suhtes

19-04-2012 O-000103/2012 Nõukogu

  Temporary Agency Workers Directive

02-12-2011 E-011726/2011 Komisjon

Tegevus parlamendi kuuenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

127

Ashrafi laagri elanike humanitaarolukord

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Selgitused hääletuse kohta

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(8)

A6-0234/2009 - RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule tuumarelva leviku tõkestamise ja tuumarelva leviku tõkestamise lepingu tuleviku kohta

ELi ja Venemaa vaheline uus leping (arutelu)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(12)

Selgitused hääletuse kohta

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(5)

A6-0132/2009 - RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 64. istungjärguks

Autotööstuse tulevik (arutelu)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(11)

Raportid – raportöörina

2

RAPORT Ettevõtete sotsiaalne vastutus – uus partnerlus

EMPL
21-12-2006 A6-0471/2006

ETTEKANNE 2005. aasta aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas ja ELi poliitika antud küsimuses

AFET
02-05-2006 A6-0158/2006

Resolutsiooni ettepanek(ud)

15

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Olukord Gaza sektoris

13-01-2009 RC-B6-0051/2009

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Kashmir

09-07-2008 RC-B6-0349/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on allegations of Mass graves in Indian-Administered Kashmir

08-07-2008 B6-0368/2008

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK ÜRO inimõiguste nõukogu (UNHRC) seitsmes istungjärk

19-02-2008 RC-B6-0092/2008

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Olukord Gaza sektoris

19-02-2008 RC-B6-0066/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ÜRO inimõiguste nõukogu (UNHRC) seitsmes istungjärk

18-02-2008 B6-0101/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Gazas

13-02-2008 B6-0069/2008

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK BBC ajakirjaniku Alan Johnstoni juhtum

25-04-2007 RC-B6-0159/2007

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

5

Kirjalik deklaratsioon: Colombia ja GSP+ kaubandussoodustused

20-10-2008 P6_DCL(2008)0090 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Richard HOWITT , Caroline LUCAS , Patrick GAUBERT , Helmuth MARKOV , Renate WEBER

Algatatud : 20-10-2008
Tähtaeg : 05-02-2009
Allakirjutanute arv : 138 - 09-02-2009

Kirjalik deklaratsioon: Puuetega laste diskrimineerimine ja hooldeasutustesse paigutamine Euroopa Liidus

09-04-2008 P6_DCL(2008)0024 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Kathy SINNOTT , Bas BELDER , Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT

Algatatud : 09-04-2008
Tähtaeg : 15-07-2008
Allakirjutanute arv : 213 - 10-07-2008

Kirjalik deklaratsioon: Nn düs-häiretega laste diskrimineerimine ja sotsiaalne tõrjutus

18-06-2007 P6_DCL(2007)0064 Vastu võetud

Üksikasjad

Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT , Kathy SINNOTT , Roberta ANGELILLI , Anna ZÁBORSKÁ

Algatatud : 18-06-2007
Tähtaeg : 25-10-2007
Vastu võetud (kuupäev) : 13-11-2007
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2007)0506
Allakirjutanute arv : 432 - 25-10-2007

Kirjalik deklaratsioon: Armeenlaste vastu 1915. aastal toimepandud genotsiidi mittetunnistamist kuriteona käsitleva seaduse vastuvõtmine Prantsuse Rahvusassamblees

13-11-2006 P6_DCL(2006)0080 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Michael CASHMAN , Andrew DUFF , Richard HOWITT

Algatatud : 13-11-2006
Tähtaeg : 23-02-2007
Allakirjutanute arv : 38 - 23-02-2007

Kirjalik deklaratsioon: Reumaatilised haigused

05-07-2005 P6_DCL(2005)0041 Vastu võetud

Üksikasjad

Richard HOWITT , David HAMMERSTEIN , Ursula STENZEL , Adamos ADAMOU , Grażyna STANISZEWSKA

Algatatud : 05-07-2005
Tähtaeg : 05-10-2005
Vastu võetud (kuupäev) : 13-10-2005
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2005)0389
Allakirjutanute arv : 406 - 05-10-2005

Parlamendiliikmete küsimused

31

  Availability of impartial advice on driving and vehicle choice for disabled people in Europe

30-06-2008 E-3918/2008 Nõukogu

  Child labour

29-05-2008 E-3220/2008 Komisjon

Palestiina kinnipeetavad Iisraeli vanglates

15-04-2008 O-0041/2008 Komisjon

Palestiina kinnipeetavad Iisraeli vanglates

15-04-2008 O-0040/2008 Nõukogu

  Renewal of the regulation on GSP+ status for beneficiary countries

07-04-2008 H-0248/2008 Nõukogu

  The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

02-04-2008 H-0240/2008 Komisjon

  Reduced VAT rates on audio books for blind people

06-03-2008 E-1571/2008 Komisjon

  Ensuring victims' rights in Colombia

16-01-2008 E-0211/2008 Komisjon

  Revision of the Copyrights Directive

12-12-2007 P-6415/2007 Komisjon

  Urban Transport Green Paper

28-09-2007 E-4906/2007 Komisjon

Tegevus parlamendi viienda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

103

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  Pakistan

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(11)

  Human rights in 2003 and EU policy

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(12)

  Political Dialogue and Cooperation Agreements with Central America and the Andean Community

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(1)

  Enlargement / Candidate countries (continuation)

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(4)

  Question Time (Commission)

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(12)

  EU policy towards South Caucusus

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(2)

  Vote (continuation)

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(5)

  Question Time (Commission)

10-02-2004 P5_CRE(2004)02-10(10)

  EU-UN relations

29-01-2004 P5_CRE(2004)01-29(1)

Raportid – raportöörina

2

Resolutsiooni ettepanek(ud)

14

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the World Bank-commissioned Extractive Industries Review

31-03-2004 RC-B5-0166/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on the World Bank-commissioned Extractive Industries Review

29-03-2004 B5-0166/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on forced marriage

07-10-2002 B5-0438/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the financing of development aid

05-02-2002 RC-B5-0034/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on the financing of development aid

31-01-2002 B5-0036/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on human rights

15-02-2000 RC-B5-0126/2000

  MOTION FOR A RESOLUTION on the meeting of the UN Human Rights Committee

14-02-2000 B5-0126/2000

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on protection for volunteer and humanitarian workers

19-01-2000 RC-B5-0026/2000/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION On human rights violations connected to the Chad Cameroon Oil and Pipeline project

17-01-2000 B5-0081/2000

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

2

  Written declaration on the rights of deafblind people

12-01-2004 P5_DCL(2004)0001 Vastu võetud

Üksikasjad

Richard HOWITT , Mario MANTOVANI , Elizabeth LYNNE , Patricia McKENNA , Ilda FIGUEIREDO

Algatatud : 12-01-2004
Tähtaeg : 12-04-2004
Vastu võetud (kuupäev) : 01-04-2004
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P5_TA(2004)0277
Allakirjutanute arv : 323 - 01-04-2004

  Written declaration on non-discrimination towards the state of health of disabled persons

28-11-2001 P5_DCL(2001)0014 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Elizabeth MONTFORT , Hiltrud BREYER , Alexandre VARAUT , Marie-Thérèse HERMANGE , Richard HOWITT

Algatatud : 28-11-2001
Tähtaeg : 28-02-2002
Allakirjutanute arv : 111 - 28-02-2002

Parlamendiliikmete küsimused

97

  Mid-term review of the sugar regime

26-02-2004 H-0126/2004 Komisjon

  The Baku-Ceyhan pipeline

26-01-2004 H-0038/2004 Komisjon

  Support for the UN Working Group on Indigenous Peoples

26-01-2004 H-0037/2004 Nõukogu

  Peace process in Sri Lanka

16-12-2003 H-0835/2003 Komisjon

  Multi-annual strategic Programme for EU external relations

16-12-2003 H-0834/2003 Nõukogu

  Paying for our promise to end poverty

12-11-2003 O-0071/2003 Komisjon

  Annual report on Turkey

23-10-2003 E-3249/2003 Komisjon

  Imposition of value added tax on aids and equipment for independent living by people with disabilities

07-10-2003 H-0613/2003 Komisjon

Deklaratsioonid (7ª legislatura)