Richard HOWITT
  • Richard
    HOWITT
  • Ühendkuningriik
  • Sünnikuupäev: 5. aprill 1961, Reading

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

129

Euroopa Ülemkogu 20. ja 21. oktoobri 2016. aasta kohtumise järeldused (arutelu)

26-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-26(4)

ELi strateegia Iraani suhtes pärast tuumakokkuleppe saavutamist (arutelu)

24-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-24(15)

ELi strateegia Iraani suhtes pärast tuumakokkuleppe saavutamist (arutelu) (2)

24-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-24(15)

Tai, eelkõige Andy Halli juhtum

06-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-06(3.3)

Colombia rahuprotsess (arutelu)

05-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-05(15)

Olukord Türgis (arutelu)

13-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-13(9)

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine (arutelu)

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(6)

Bahrein

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(7.2)

ÜRO Peaassamblee 71. istungjärk (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(10.1)

Raportid – raportöörina

1

RAPORT ELi strateegia kohta Iraani suhtes pärast tuumakokkuleppe saavutamist

AFET
12-10-2016 A8-0286/2016

Raportöörina esitatud arvamus

1

ARVAMUS ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise kohta, pöörates erilist tähelepanu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee lõppjäreldustele

AFET
26-05-2016 AFET_AD(2016)577008

Variraportöörina esitatud arvamus

3

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus sõlmida ühinemisprotokoll, mis lisatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule, et võtta arvesse Ecuadori ühinemist kõnealuse lepinguga

AFET
26-10-2016 AFET_AD(2016)589183

ARVAMUS Euroopa Parlamendi 2010. aasta soovituste rakendamise kohta seoses sotsiaalsete ja keskkonnastandardite, inimõiguste ja ettevõtja sotsiaalse vastutusega

AFET
13-04-2016 AFET_AD(2016)571491

ARVAMUS erasektori ja arengu kohta

AFET
24-06-2015 AFET_AD(2015)552030

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

190

Resolutsiooni ühisettepanek Tai, eelkõige Andy Halli juhtumi kohta

05-10-2016 RC-B8-1068/2016

Resolutsiooni ühisettepanek Sudaani kohta

05-10-2016 RC-B8-1062/2016

Resolutsiooni ühisettepanek Rwanda ja Victoire Ingabire juhtumi kohta

05-10-2016 RC-B8-1061/2016

Resolutsiooni ühisettepanek Zimbabwe kohta

14-09-2016 RC-B8-0995/2016

Resolutsiooni ühisettepanek Filipiinide kohta

14-09-2016 RC-B8-0990/2016

Resolutsiooni ühisettepanek Somaalia kohta

14-09-2016 RC-B8-0989/2016

  Motion for a resolution on Zimbabwe

12-09-2016 B8-1006/2016

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on Philippines

12-09-2016 B8-1004/2016

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on Somalia

12-09-2016 B8-1003/2016

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek Myanmari, eriti rohingjade olukorra kohta

06-07-2016 RC-B8-0910/2016

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

1

Kirjalik deklaratsioon: puudega laste sobivate koolipäevajärgsete hoiuvõimaluste vähesuse kohta ELis

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Algatatud : 09-03-2015
Tähtaeg : 09-06-2015
Allakirjutanute arv : 175 - 10-06-2015

Kirjalikult vastatavad küsimused

24

  EU funding for the European Union Youth Orchestra

25-05-2016 E-004178/2016 Komisjon

  VP/HR - Andy Hall, EU citizen and human rights defender

17-05-2016 E-004014/2016 Komisjon

  VP/HR - Attacks on the LGBTI community in Bangladesh

02-05-2016 E-003710/2016 Komisjon

  Epilepsy awareness

15-02-2016 E-001273/2016 Komisjon

  Air pollution in the UK

15-02-2016 E-001272/2016 Komisjon

  Awareness and diagnosis of fibromyalgia

11-01-2016 E-000125/2016 Komisjon

  Ten-T networks

21-12-2015 E-016054/2015 Komisjon

  Participation in Horizon 2020 by Israeli companies involved in settlements

21-12-2015 E-016053/2015 Komisjon

  Access of persons with disabilities to independent living

30-11-2015 E-015171/2015 Komisjon

  Article 19 UN CRPD - Use of European Structural and Investment Funds

26-11-2015 E-015122/2015 Komisjon

Suuliselt vastatavad küsimused

1

Uus loomade heaolu strateegia aastateks 2016-2020

21-09-2015 O-000105/2015 Komisjon