Robert EVANS : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Labour Party (Ühendkuningriik)

Esimees 

 • 02-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikide ja Lõuna-Aasia Regionaalse Koostöö Assotsiatsiooniga (SAARC) suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 15-03-2007 / 01-05-2007 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
 • 02-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 15-09-2004 / 15-09-2004 : Delegatsioon ELi-Rumeenia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Armeenia, ELi-Aserbaidžaani ja ELi-Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides
 • 26-01-2005 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 15-03-2006 / 31-12-2006 : Delegatsioon ELi-Rumeenia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Inimõiguste allkomisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Kliimamuutuste ajutine komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Roheline raamat laevade parema lammutamise kohta  
- TRAN_AD(2008)398494 -  
-
TRAN 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Vajadus põllumajandusloomade kaitset käsitleva direktiivi parema järelevalve ja jõustamise järele, eelkõige seoses hanede kitkumisega  
- P6_DCL(2009)0017 - Kehtivuse kaotanud  
Anna HEDH , Göran FÄRM , Robert EVANS , Neil PARISH , Mojca DRČAR MURKO  
Algatatud : 18-02-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 53 - 08-05-2009
Kirjalik deklaratsioon: Lõvide saatus Rumeenia loomaaedades  
- P6_DCL(2007)0073 - Kehtivuse kaotanud  
Robert EVANS , Dame Glenis WILLMOTT , Gabriela CREȚU , David MARTIN  
Algatatud : 03-09-2007
Tähtaeg : 03-12-2007
Allakirjutanute arv : 42 - 04-12-2007
Kirjalik deklaratsioon: Kogu ELi hõlmav härjavõitluskeeld  
- P6_DCL(2007)0002 - Kehtivuse kaotanud  
Robert EVANS , Mojca DRČAR MURKO , Gitte SEEBERG , Carl SCHLYTER  
Algatatud : 15-01-2007
Tähtaeg : 15-04-2007
Allakirjutanute arv : 211 - 15-04-2007

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.