Paolo BARTOLOZZI : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-06-2001 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-06-2001 / 19-07-2004 : Forza Italia (Itaalia)

Liikmed 

  • 03-07-2001 / 14-01-2002 : Õigusküsimuste ja siseturu komitee
  • 27-09-2001 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Kesk-Ameerika riikide ning Mehhiko vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Õigusasjade ja siseturukomisjon
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikide ja Mehhikoga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 02-07-2001 / 14-01-2002 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomitee
  • 27-09-2001 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Slovaki Vabariigi parlamentaarses ühiskomitees
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 19-09-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Slovakkia ühiskomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128