Paolo BARTOLOZZI

Fraktsioonid

 • 14.06.2001 / 19.07.2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige
 • 23.06.2008 / 13.07.2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14.06.2001 / 19.07.2004 : Forza Italia (Itaalia)
 • 23.06.2008 / 13.07.2009 : Forza Italia (Itaalia)
 • 14.07.2009 / 09.12.2013 : Il Popolo della Libertà (Itaalia)
 • 10.12.2013 / 30.06.2014 : Forza Italia (Itaalia)

Esimees

 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon ELi–Kasahstani, ELi–Kõrgõzstani ja ELi–Usbekistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks

Liige

 • 03.07.2001 / 14.01.2002 : Õigusküsimuste ja siseturu komitee
 • 27.09.2001 / 14.01.2002 : Ühenduse ja Kesk-Ameerika riikide ning Mehhiko vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Õigusasjade ja siseturukomisjon
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikide ja Mehhikoga suhtlemiseks
 • 09.07.2008 / 13.07.2009 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 09.07.2008 / 13.07.2009 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 16.09.2009 / 28.09.2009 : Delegatsioon ELi–Kasahstani, ELi–Kõrgõzstani ja ELi–Usbekistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks
 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Asendusliige

 • 02.07.2001 / 14.01.2002 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomitee
 • 27.09.2001 / 14.01.2002 : Delegatsioon EL-Slovaki Vabariigi parlamentaarses ühiskomitees
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 19.09.2002 / 30.04.2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Slovakkia ühiskomisjonis
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Õiguskomisjon
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

51

Meditsiiniseadmed (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.10)

Töötajate vaba liikumine (arutelu)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(20)

Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks (A7-0183/2013 - Emer Costello)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.16)

Aromatiseeritud veinitoodete geograafilised tähised (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi) (hääletus)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(5.8)

Toidukriis, toiduahelas esinev pettus ja selle kontrollimine (lühiettekanne)

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(22)

CARS 2020: Euroopa tugeva, konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku autotööstuse nimel (lühiettekanne)

09-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-09(27)

Makromajandusliku finantsabi andmine Kirgiisi Vabariigile (A7-0334/2013 - Vital Moreira)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(9.2)

Raportid – raportöörina

2

Resolutsiooni ettepanek(ud)

8

Resolutsiooni ühisettepanek Kasahstan

12-03-2012 RC-B7-0135/2012

Resolutsiooni ettepanek Olukord Kasahstanis (2012/2553(RSP))

07-03-2012 B7-0140/2012

Resolutsiooni ühisettepanek Olukord Kõrgõzstanis

06-07-2010 RC-B7-0419/2010

Resolutsiooni ettepanek Kõrgõzstan

05-07-2010 B7-0420/2010

Resolutsiooni ühisettepanek Olukord Kõrgõzstanis

03-05-2010 RC-B7-0246/2010

Resolutsiooni ettepanek Kõrgõzstan

28-04-2010 B7-0257/2010

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

1

Kirjalik deklaratsioon: UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud objektide kaitsmise ja säilitamise meetmed

20-09-2010 P7_DCL(2010)0070 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Paolo BARTOLOZZI , Leonardo DOMENICI , Niccolò RINALDI , Helga TRÜPEL

Algatatud : 20-09-2010
Tähtaeg : 20-12-2010
Allakirjutanute arv : 164 - 20-12-2010

Parlamendiliikmete küsimused

104

  Authenticity labelling for leather products

31-03-2014 E-003954/2014 Komisjon

  Chinese tourism law

27-03-2014 E-003846/2014 Komisjon

  Authorisation of nutrition and health claims provided for by the EFSA: what cost to SMEs?

17-03-2014 E-003084/2014 Komisjon

  Automatic retentions from foreign payments to Italy

18-02-2014 E-001845/2014 Komisjon

  SGL Carbon - closure of Narni plant

17-02-2014 E-001722/2014 Komisjon

  High-speed on the Adriatic rail line

20-01-2014 E-000483/2014 Komisjon

  VP/HR - Disposal of Syrian chemical weapons

17-01-2014 E-000443/2014 Komisjon

  Recognition of certain agricultural products

18-11-2013 E-013083/2013 Komisjon

Tegevus parlamendi kuuenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

5

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

3

Kirjalik deklaratsioon: VKEde maksukoormuse Euroopa Liidus vähendamise erakorraline kava

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Algatatud : 09-03-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 39 - 08-05-2009

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Liidu liikmesriikide maksusüsteemide ühtlustamine pereliikmete arvust ja maksuvõimest lähtuva maksustamise kehtestamise abil

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Algatatud : 09-03-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 23 - 08-05-2009

Kirjalik deklaratsioon: Koolipsühholoogi töökoht

09-03-2009 P6_DCL(2009)0029 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Eleonora LO CURTO , Paolo BARTOLOZZI

Algatatud : 09-03-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 39 - 08-05-2009

Parlamendiliikmete küsimused

5

  The Tuscany Region: 2000-2006 structural fund spending and 2007-2013 programming progress

26-02-2009 E-1497/2009 Komisjon

  Antonio Merloni Spa - company crisis and the future of its factories

24-10-2008 E-5946/2008 Komisjon

  Evaluation report on Regulation (EC) No 1400/2002

08-10-2008 H-0841/2008 Komisjon

  Community Initiative Programme (CIP) INTERREG III B MEDOCC

25-09-2008 E-5369/2008 Komisjon

  'Habitat' Directive (92/43/EC)

24-09-2008 E-5330/2008 Komisjon

Tegevus parlamendi viienda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

9

  Consumer protection

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(6)

  Intellectual property

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(3)

  Approximating civil procedural law in the Union

11-02-2004 P5_CRE(2004)02-11(8)

  Environmental liability

15-12-2003 P5_CRE(2003)12-15(9)

  Insurance against civil liability for motor vehicles

21-10-2003 P5_CRE(2003)10-21(7)

  Environmental liability

13-05-2003 P5_CRE(2003)05-13(2)

  Human tissues and cells

09-04-2003 P5_CRE(2003)04-09(7)

  Community patent

09-04-2002 P5_CRE(2002)04-09(10)

  Relief, rehabilitation and development

04-02-2002 P5_CRE(2002)02-04(6)

Raportid – raportöörina

1

Resolutsiooni ettepanek(ud)

7

  MOTION FOR A RESOLUTION on the recognition of 'historic markets'

19-03-2004 B5-0155/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on the appointment of a European Ombudsman for the protection of minors

21-02-2003 B5-0154/2003

  MOTION FOR A RESOLUTION on religious freedom

20-11-2002 B5-0445/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights situation in Equatorial Guinea

12-06-2002 RC-B5-0336/2002

  draft resolution on human rights in Equatorial Guinea

10-06-2002 B5-0361/2002

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Chechnya

04-04-2002 B5-0193/2002

Parlamendiliikmete küsimused

13

  Fraudulent commercial transactions in trade between Italy and Bulgaria

28-04-2004 E-1426/2004 Komisjon

  Crisis in the high-quality knitwear (cashmere) sector

28-04-2004 E-1425/2004 Komisjon

  Problems in the Italian textile industry

07-04-2004 E-1197/2004 Komisjon

  Imported goods in transit held up by customs

24-03-2004 E-1021/2004 Komisjon

  Services of general interest

15-03-2004 E-0908/2004 Komisjon

  Proceedings for infringement of Community directives

29-07-2003 E-2508/2003 Komisjon

  Charges in the tourist industry

17-07-2003 E-2507/2003 Komisjon

  Olive oil

06-12-2002 E-3480/2002 Komisjon

  Europeanisation of Italian law 107/90 on the production of blood derivatives

25-02-2002 P-0590/2002 Komisjon

  Incentives for young farmers in Tuscany

17-01-2002 E-0007/2002 Komisjon

Deklaratsioonid (7ª legislatura)

Majandushuvide deklaratsioon