Antonios TRAKATELLIS : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Nea Dimokratia (Kreeka)

Esimees 

 • 23-01-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis

Asepresident 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Euroopa Parlament
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Euroopa Parlamendi juhatus

Aseesimees 

 • 20-09-2004 / 23-05-2007 : Delegatsioon Euroopa — Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegatsioon Euroopa — Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Kagu-Euroopa riikidega suhtlemiseks
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 18-01-2007 / 22-01-2007 : Delegatsioon ELi-Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kagu-Euroopa riikidega suhtlemiseks
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Kliimamuutuste ajutine komisjon

Asendusliige 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Esmased ülesanded võitluses Alzheimeri tõve vastu  
- P6_DCL(2008)0080 - Vastu võetud  
Françoise GROSSETÊTE , John BOWIS , Katalin LÉVAI , Jan Tadeusz MASIEL , Antonios TRAKATELLIS  
Algatatud : 08-10-2008
Tähtaeg : 05-02-2009
Vastu võetud (kuupäev) : 19-02-2009
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2009)0081
Allakirjutanute arv : 465 - 05-02-2009
Kirjalik deklaratsioon: Laiaulatusliku strateegia vajadus vähktõve kontrolli all hoidmiseks  
- P6_DCL(2007)0052 - Vastu võetud  
Antonios TRAKATELLIS , Françoise GROSSETÊTE , Karin JÖNS , Philippe BUSQUIN , Adamos ADAMOU  
Algatatud : 21-05-2007
Tähtaeg : 27-09-2007
Vastu võetud (kuupäev) : 11-10-2007
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2007)0434
Allakirjutanute arv : 435 - 27-09-2007

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.