Manuel dos SANTOS : Algus 

Liige 

Eelarvekomisjon 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Majandus- ja rahanduskomisjon 
Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis 

Viimased tegevused 

Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) PT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul (A8-0245/2018 - Axel Voss) PT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt