Rainer WIELAND : Algus 

Asepresident 

PE  
Euroopa Parlament 

Vastutusalad asepresidendina: 

  • Kinnisvara, põhivastutaja (koos asepresident Sassoliga)
  • Eelarve, kaasvastutaja (koos asepresident Sassoliga)
  • Transport
  • Kinnisvara, transpordi ja keskkonnasõbraliku parlamendi töörühma esimees
  • Julgeolekumeetmete ja -poliitika rakendamise ajutise töörühma liige
  • Euroopa tasandi erakonnad (koos asepresident Hautalaga)
  • Suhted FR, BE ja LU ametivõimudega parlamendi asukoha ja töökohtade küsimuses
  • Esindab presidenti Aafrika ja AKV riikide küsimustes

Liige 

BURO  
Euroopa Parlamendi juhatus 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Asendusliige 

Eelarvekomisjon 
Õiguskomisjon 
Põhiseaduskomisjon 
Petitsioonikomisjon 
Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt