Jiří MAŠTÁLKA : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Õiguskomisjon 
Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Haridus digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid (A8-0400/2018 - Yana Toom) CS  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt