Bogusław LIBERADZKI : Algus 

Asepresident 

PE  
Euroopa Parlament 

Vastutusalad asepresidendina: 

  • Julgeolekumeetmete ja -poliitika rakendamise ajutise töörühma esimees
  • Julgeolek (tihedas koostöös presidendiga)
  • Kinnisvara, transpordi ja keskkonnasõbraliku parlamendi töörühm (vastutab julgeolekuküsimuste eest)
  • Informaatika ja telekommunikatsiooni turvalisus, IKT innovatsioonistrateegia (vastutab IT-turvalisuse eest, kutsutakse koosolekutele, kus käsitletakse IT-turvalisuse teemasid)
  • Esindab presidenti Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) küsimustes
  • Esindab presidenti Balti riikide, Põhjamaade ja Arktika piirkonna küsimustes (kaasvastutaja)
  • Suhted riikide parlamentidega (kaasvastutaja)

Liige 

BURO  
Euroopa Parlamendi juhatus 
Eelarvekontrollikomisjon 
Transpordi- ja turismikomisjon 
Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees 

Asendusliige 

Terrorismi käsitlev erikomisjon 
Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt