József SZÁJER : Algus 

Liige 

Õiguskomisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 

Viimased tegevused 

Saksamaa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes (B8-0546/2018) HU  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
2018. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl) HU  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
2018. aasta Albaania aruanne (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein) HU  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt