Anna ZÁBORSKÁ : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis 

Liige 

Arengukomisjon 
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Asendusliige 

Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt