Ana MIRANDA : Algus 

Liige 

Petitsioonikomisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Majandus- ja rahanduskomisjon 
Kalanduskomisjon 
Õiguskomisjon 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis 
Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Brunei EN  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(4-134-0000)  
Täiskogu aruteludes osalemine 

Kontakt