Nikolaos CHOUNTIS : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2015 / 14-12-2015 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Juhatuse liige
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2015 / 01-09-2015 : Coalition of the Radical Left (Kreeka)
 • 02-09-2015 / 01-07-2019 : Popular Unity (Kreeka)

Liikmed 

 • 07-09-2015 / 18-01-2017 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 07-09-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultuuri- ja hariduskomisjon

Asendusliige 

 • 31-08-2015 / 18-01-2017 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 31-08-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kohta  
- CULT_AD(2018)620972 -  
-
CULT 
ARVAMUS relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuete kohta  
- CULT_AD(2018)610922 -  
-
CULT 
ARVAMUS töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse investeerimise ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimeerimise kohta: aruande hindamine ühissätete määruse artikli 16 lõike 3 alusel  
- CULT_AD(2016)582241 -  
-
CULT 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse InvestEU programm  
- CULT_AD(2018)627580 -  
-
CULT 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta  
- CULT_AD(2018)626720 -  
-
CULT 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta  
- CULT_AD(2018)626959 -  
-
CULT 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Audiovisuaalmeedia teenuste osutamine (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) EL  
 

Η νέα οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας αποτυγχάνει να ρυθμίσει επαρκώς και αποτελεσματικά, προς το συμφέρον των πολίτων, τον συγκεκριμένο κλάδο.
Αρχικά, η οδηγία εξαιρεί τις Πλατφόρμες Ανταλλαγής Βίντεο (Video Sharing Platforms -VSP), όπως το YouTube, από τα ίδια πρότυπα ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών όπως οι γραμμικές τηλεοπτικές υπηρεσίες. Αυτό, αυτομάτως θέτει σε κίνδυνο τους ανηλίκους και άλλες ομάδες πληθυσμού εκθέτοντάς τους σε επιβλαβές περιεχόμενο.
Σύμφωνα με το ψηφισμένο κείμενο, το VSP - το οποίο περιλαμβάνει και το Facebook - θα επιτρέπεται να αυτορρυθμίζεται σε ό, τι μεταδίδει, ενώ οι παραδοσιακές και άλλες υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων στο διαδίκτυο θα δεσμεύονται από αυστηρότερες οδηγίες. Αυτό σημαίνει ότι η συντακτική ευθύνη για το VSP θα υπόκειται στην αυτορρύθμιση της βιομηχανίας.
Η οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων Επικοινωνίας (AVMSD) αποτελεί μια τεράστια χαμένη ευκαιρία για τη δημιουργία δίκαιων όρων λειτουργείας προς το συμφέρον των πολίτων, ευθυγραμμίζοντας τις υποχρεώσεις των VSP με αυτές των γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, η οδηγία επιδεινώνει περαιτέρω τους κανόνες διαφήμισης και τοποθέτησης προϊόντων σε όλα τα μέσα εκπομπής, πράγμα που σημαίνει ότι οι ευάλωτοι τηλεθεατές καθώς και το ευρύ κοινό θα εκτίθενται σε περισσότερα διαφημιστικά σποτ ανθρακούχων ποτών και ανθυγιεινών τροφών από ό, τι στο παρελθόν.

Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) EL  
 

Η αύξηση της φορολόγησης, των ασφαλιστικών εισφορών, του ενεργειακού κόστους, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και του κόστους των εφοδίων στην Ελλάδα εξωθούν τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο στην εγκατάλειψη της παραγωγής, αφού πλέον αυτή έχει καταστεί ασύμφορη.
Σε αυτά έρχεται να προστεθεί μία ανακοίνωση της Επιτροπής για την νέα ΚΓΠ, με αρκετό ευχολόγιο, ως συνήθως, αλλά και μία ακόμη πιο δυσοίωνη απάντηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που προσπαθεί να εισαγάγει τη λογική της επίτευξης φιλόδοξων τιμών-στόχων ως προϋπόθεση για την εκταμίευση κονδυλίων, αλλά και τη λογική τα κονδύλια αυτά να δαπανώνται σε τομείς όπου η παρέμβαση της ΕΕ μπορεί να αποφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία, προετοιμάζοντας τη χαριστική βολή για τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις!
Η αύξηση του προϋπολογισμού της νέας ΚΓΠ, η απλούστευσή της και ο εκσυγχρονισμός της είναι αναγκαία, αλλά μόνο εφόσον στοχεύουν και εξασφαλίζουν τη στήριξη των μικρομεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Για αυτόν τον λόγο, καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη έκθεση.

Edusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel (B8-0184/2018) EL  
 

Το κείμενο, με περισσή δόση υποκρισίας, διακατέχεται από την επιδίωξη να πετύχει σε παγκόσμια κλίμακα αυτό που η ΕΕ έχει αποτύχει να πραγματοποιήσει στην επικράτεια της λόγω συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Μαζί με συναδέλφους από την GUE/NGL, κατέθεσα τέσσερις τροπολογίες οι οποίες στοχεύουν στην προάσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών. Ταυτόχρονα, επισημαίνονται οι ευθύνες και η υποκρισία κρατών μελών της ΕΕ τα οποία, με στρατιωτικές επεμβάσεις, συμβάλουν στην όξυνση των εντάσεων, ενώ την ίδια στιγμή γυρνούν την πλάτη στις τεράστιες προσφυγικές ροές που και τα ίδια προκαλούν. Απορρίπτουμε τις Πολιτικές Μετανάστευσης της ΕΕ, πού έχουν ως κύριο στόχο την αποτροπή πάρα την διάσωση των προσφύγων μέσω της στρατιωτικοποίησης των Ευρωπαϊκών συνόρων. Απορρίπτουμε επίσης την σύναψη επαίσχυντων συμφωνιών με αυταρχικά καθεστώτα όπως στην Λιβύη αλλά και τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. Άμεση προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης είναι η αύξηση των διασωστικών μέσων, η άμεση κοινωνική ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών καθώς και η διευκόλυνση μεταφοράς στους στις χώρες επιθυμίας τους. Τέλος, καταδικάζουμε τα συχνά φαινόμενα εργασιακής εκμετάλλευσης που υφίστανται οι μετανάστες εντός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας και ζητάμε την πρόσβαση των μεταναστών στην κοινωνική και εργασιακή προστασία, στην κοινωνική ασφάλιση και σε υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες στις χώρες υποδοχής τους.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: riigivõla läbivaatamise kohta  
- P8_DCL(2016)0043 - Kehtivuse kaotanud  
Miguel VIEGAS , João FERREIRA , Fabio DE MASI , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Nikolaos CHOUNTIS , Isabelle THOMAS , Ernest MARAGALL , Tiziana BEGHIN , Marco ZANNI , Notis MARIAS  
Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 75 - 28-07-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon