Nikolaos CHOUNTIS : Algus 

Liige 

Kultuuri- ja hariduskomisjon 
Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 

Asendusliige 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees 

Viimased tegevused 

Kontakt