Louis GRECH
 • Louis
  GRECH
 • Malta
 • Sünnikuupäev: 22. märts 1947, Hamrun

Fraktsioonid

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige
 • 14.07.2009 / 12.03.2013 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit Laburista (Malta)
 • 14.07.2009 / 12.03.2013 : Partit Laburista (Malta)

Aseesimees

 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks
 • 15.12.2008 / 13.07.2009 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 24.01.2012 / 12.03.2013 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Liige

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Eelarvekomisjon
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegatsioon Euroopa — Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Eelarvekomisjon
 • 31.01.2007 / 18.11.2008 : Eelarvekomisjon
 • 09.04.2008 / 13.07.2009 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 19.11.2008 / 14.12.2008 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 16.09.2009 / 12.03.2013 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 19.01.2012 / 23.01.2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Asendusliige

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegatsioon ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 31.01.2007 / 06.11.2008 : Regionaalarengukomisjon
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 11.12.2007 / 08.04.2008 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 07.11.2008 / 13.07.2009 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Eelarvekomisjon
 • 16.09.2009 / 12.03.2013 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 16.09.2009 / 12.03.2013 : Delegatsioon Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro ning Kosovoga suhtlemiseks
 • 16.09.2009 / 12.03.2013 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
 • 19.01.2012 / 12.03.2013 : Eelarvekomisjon

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

116

Selgitused hääletuse kohta

12-12-2012 P7_CRE-REV(2012)12-12(8)

A7-0396/2012 - SOOVITUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba teha tõhustatud koostööd finantstehingute maksu valdkonnas

Selgitused hääletuse kohta

12-12-2012 P7_CRE-REV(2012)12-12(8)

A7-0383/2012 - RAPORT Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus (2010–2011)

Selgitused hääletuse kohta

20-11-2012 P7_CRE-REV(2012)11-20(8)

A7-0343/2012 - RAPORT Tarbijakrediidilepinguid käsitleva direktiivi 2008/48/EÜ ülevõtmine

Selgitused hääletuse kohta

20-11-2012 P7_CRE-REV(2012)11-20(8)

A7-0263/2012 - RAPORT Kokkulepe sotsiaalinvesteeringute kohta – vastus kriisile

Selgitused hääletuse kohta

20-11-2012 P7_CRE-REV(2012)11-20(8)

A7-0354/2012 - RAPORT Varipangandus

Laste kaitse digitaalmaailmas (lühiettekanne)

19-11-2012 P7_CRE-REV(2012)11-19(23)

II ühtse turu akt – Euroopa kodanike ja ettevõtete mured seoses ühisturu toimimisega (arutelu)

25-10-2012 P7_CRE-REV(2012)10-25(11)

Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve - kõik jaod (arutelu)

22-10-2012 P7_CRE-REV(2012)10-22(19)

Selgitused hääletuse kohta

12-09-2012 P7_CRE-REV(2012)09-12(8)

A7-0244/2012 - RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded

Selgitused hääletuse kohta

11-09-2012 P7_CRE-REV(2012)09-11(11)

A7-0248/2012 - RAPORT ELi-sisene tõhustatud solidaarsus varjupaigavaldkonnas

Raportid – raportöörina

2

Raportöörina esitatud arvamus

3

ARVAMUS 2010. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta: ELi kodanike õigusi piiravate takistuste kõrvaldamine

IMCO
25-01-2012 IMCO_AD(2012)473707

ARVAMUS Kindlustuse tagamise skeemid

IMCO
14-04-2011 IMCO_AD(2011)460679

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes

IMCO
03-06-2010 IMCO_AD(2010)441007

Variraportöörina esitatud arvamus

2

ARVAMUS Euroopa kui maailma soosituim turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava

IMCO
01-03-2011 IMCO_AD(2011)454711

ARVAMUS Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon ja täitevasutused

IMCO
28-01-2010 IMCO_AD(2010)430855

Resolutsiooni ettepanek(ud)

1

Resolutsiooni ettepanek Ühtse turu foorumi tulemused

09-11-2011 B7-0576/2011

Parlamendiliikmete küsimused

36

  Environment Action Programme (EAP)

03-01-2013 E-000006/2013 Komisjon

  Health and safety of lifts in Malta

15-10-2012 E-009329/2012 Komisjon

  Unaccompanied minors

08-10-2012 E-008994/2012 Komisjon

  Seabed mapping - blue growth and jobs

08-10-2012 E-008993/2012 Komisjon

  Recognition of skills gained outside school and university

08-10-2012 E-008992/2012 Komisjon

  European Citizens' Initiative (ECI) - follow up

24-07-2012 E-007445/2012 Komisjon

  Reform of the EU's data protection rules

16-07-2012 E-007095/2012 Komisjon

  Seventh Consumer Scoreboard (May 2012)

06-07-2012 E-006776/2012 Komisjon

  Youth employment in the EU

26-06-2012 E-006296/2012 Komisjon

  Fair trial rights: giving citizens the right to information in criminal and civil proceedings

09-05-2012 E-004730/2012 Komisjon

Tegevus parlamendi kuuenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

51

Selgitused hääletuse kohta

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(7)

A6-0251/2009 - RAPORT Euroopa ühine sisserändepoliitika: põhimõtted, meetmed ja vahendid

Selgitused hääletuse kohta

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

A6-0149/2009 - RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest

Selgitused hääletuse kohta

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

A6-0124/2009 - RAPORT Paremaid koole käsitlev Euroopa koostöökava

Selgitused hääletuse kohta

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0050/2009 - RAPORT Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tulevik

Komisjoni tegevuskava ühtse sisekontrolli raamistiku loomiseks (lühiettekanne)

09-03-2009 P6_CRE(2009)03-09(21)

Komisjoni 2006. ja 2007. aasta konkurentsipoliitika aruanded (lühiettekanne)

09-03-2009 P6_CRE(2009)03-09(27)

Selgitused hääletuse kohta

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

A6-0039/2009 - RAPORT Eriline tähelepanu lastele ELi välistegevuses

Vaimne tervis (lühiettekanne)

18-02-2009 P6_CRE(2009)02-18(28)

Raportid – raportöörina

4

RAPORT Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta üldeelarve nõukogu muudatustega (kõik jaod) projekt

BUDG
07-12-2006 A6-0451/2006

RAPORT Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta üldeelarve projekt

BUDG
13-10-2006 A6-0356/2006

RAPORT Euroopa Parlamendi 2007. eelarveaasta tulude ja kulude esialgne eelarvestus

BUDG
18-05-2006 A6-0188/2006

Raportöörina esitatud arvamus

1

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsuse ettepanek, millega asutatakse aastateks 2007-2013 Euroopa fond kolmandate riikide kodanike integreerimiseks üldprogrammi "Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine" raames

BUDG
28-03-2006 BUDG_AD(2006)367620

Resolutsiooni ettepanek(ud)

2

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Pagulaste olukord Maltal

05-04-2006 RC-B6-0241/2006/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation of refugees in Malta

04-04-2006 B6-0268/2006

Parlamendiliikmete küsimused

12

  Incinerator at Marsaxlokk

30-04-2009 P-3490/2009 Komisjon

  Vehicle registration tax

26-01-2009 P-0562/2009 Komisjon

  Reconstruction of Ghadira road

22-12-2008 P-7081/2008 Komisjon

  Malta shipyards

11-11-2008 P-6263/2008 Komisjon

  Waste recycling plant in Marsascala

07-06-2007 E-3086/2007 Komisjon

Haagi väärtpaberikonventsiooni allkirjastamise mõjud

16-10-2006 O-0120/2006 Komisjon

Haagi väärtpaberikonventsiooni allkirjastamise mõjud

16-10-2006 O-0119/2006 Nõukogu

Franco režiimi hukkamõistmine frankistliku riigipöörde 70. aastapäeval

06-06-2006 O-0059/2006 Komisjon

Franco režiimi hukkamõistmine frankistliku riigipöörde 70. aastapäeval

06-06-2006 O-0058/2006 Nõukogu

Deklaratsioonid (7ª legislatura)

Majandushuvide deklaratsioon