Lívia JÁRÓKA : Algus 

Asepresident 

PE  
Euroopa Parlament 

Vastutusalad asepresidendina: 

  • Audiitorkogu esimees
  • Juurdepääs dokumentidele
  • Kinnisvara, transpordi ja keskkonnasõbraliku parlamendi töörühma liige
  • Soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse kõrgetasemelise töörühma liige
  • Euroopa Kodaniku auhinna komisjoni liige
  • Esindab presidenti Lääne-Balkani riikide küsimustes

Liige 

BURO  
Euroopa Parlamendi juhatus 

Asendusliige 

Majandus- ja rahanduskomisjon 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 

Viimased tegevused 

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt