Lívia JÁRÓKA : Algus 

Asepresident 

PE  
Euroopa Parlament 

Vastutusalad asepresidendina: 

  • Auditi järelevalvekomitee esimees
  • Juurdepääs dokumentidele
  • Kinnisvara, transpordi ja keskkonnasõbraliku parlamendi töörühma liige
  • Soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse kõrgetasemelise töörühma liige
  • Euroopa Kodaniku auhinna komisjoni liige

Liige 

BURO  
Euroopa Parlamendi juhatus 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt