Corien WORTMANN-KOOL

Fraktsioonid

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Christen Democratisch Appèl (Madalmaad)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Christen Democratisch Appèl (Madalmaad)

Aseesimees

 • 11.04.2007 / 13.07.2009 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Liige

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 31.01.2007 / 14.03.2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 31.01.2007 / 27.03.2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 28.03.2007 / 10.04.2007 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 13.03.2008 / 13.07.2009 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Asendusliige

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 15.09.2004 / 15.09.2004 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 16.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 11.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatsioon ELi-Armeenia, ELi-Aserbaidžaani ja ELi-Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 28.03.2007 / 12.03.2008 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon ELi–Armeenia, ELi–Aserbaidžaani ja ELi–Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Transpordi- ja turismikomisjon

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

85

Eesistujariigi Kreeka tegevusprogramm (arutelu)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Euroopa Keskpanga 2012. aasta aruanne (arutelu)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(7)

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta (arutelu)

23-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-23(8)

Euroopa pangaliidu läbirääkimiste hetkeseis (arutelu)

12-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-12(12)

ELi pangandussektori struktuuri reformimine (arutelu)

02-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-02(21)

Raportid – raportöörina

3

Raportid – variraportöörina

5

Variraportöörina esitatud arvamus

1

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid

ECON
27-09-2013 ECON_AD(2013)508237

Resolutsiooni ettepanek(ud)

27

Resolutsiooni ettepanek Euroopa Ülemkogu 19.–20. detsembri 2013. aasta kohtumise ettevalmistused

09-12-2013 B7-0560/2013

Resolutsiooni ühisettepanek Gruusias toimunud valimised

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

Resolutsiooni ettepanek Valimised Gruusias

17-10-2012 B7-0468/2012

Resolutsiooni ettepanek Euroopa Ülemkogu 2012. aasta juunis toimunud kohtumine

03-07-2012 B7-0410/2012

Resolutsiooni ettepanek Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu 23. septembri 2011. aasta kohtumiseks

11-10-2011 B7-0534/2011

Resolutsiooni ühisettepanek Jaapani tuumaavarii õppetunnid Euroopa tuumaohutuse jaoks

05-04-2011 RC-B7-0236/2011

Parlamendiliikmete küsimused

57

  The tender for the Dutch high-speed rail network

01-10-2013 P-010964/2013 Komisjon

  Changes to the methodology for calculating Member States' structural deficits

26-09-2013 E-010943/2013 Komisjon

  Strike by German lock-keepers

06-09-2013 P-009939/2013 Komisjon

  Dutch vehicle registration plates

26-06-2013 E-007556/2013 Komisjon

  Supervisory and/or regulatory restrictions on the free movement of capital in the European Union

03-06-2013 P-006195/2013 Komisjon

  Corporation tax for port undertakings

17-05-2013 P-005536/2013 Komisjon

  Naiades programme

11-03-2013 E-002802/2013 Komisjon

  Ryanair's airline tickets booking site

05-03-2013 E-002544/2013 Komisjon

  Switzerland raises motorway vignette price for passenger cars

21-02-2013 E-001876/2013 Komisjon

Tegevus parlamendi kuuenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

58

Sõiduaja ja puhkeperioodide hindamine (arutelu)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(19)

Kaubandus- ja majandussuhted Hiinaga (A6-0021/2009, Corien Wortmann-Kool) (hääletus)

05-02-2009 P6_CRE(2009)02-05(5.8)

Tootmine ja tööhõive erinevate ELi liikmesriikide tekstiili- ja rõivatööstussektoris (arutelu)

02-02-2009 P6_CRE(2009)02-02(15)

Võltsimise mõju rahvusvahelisele kaubandusele – Tarbijakaitse ja võltsimine (arutelu)

17-12-2008 P6_CRE(2008)12-17(19)

Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemine (arutelu)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(11)

VKEdele parema keskkonna loomine Euroopas – väikeettevõtete õigusakt (arutelu)

03-12-2008 P6_CRE(2008)12-03(16)

Raportid – raportöörina

6

RAPORT Kaubandus- ja majandussuhted Hiinaga

INTA
27-01-2009 A6-0021/2009

RAPORT Siseveetranspordi edendamine: NAIADES, Euroopa integreeritud siseveetranspordi tegevusprogramm

TRAN
21-09-2006 A6-0299/2006

Raportöörina esitatud arvamus

3

ARVAMUS Euroopa algatus mikrokrediidi arendamiseks, et toetada majanduskasvu ja tööhõivet

FEMM
03-12-2008 FEMM_AD(2008)414925

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi

INTA
16-09-2008 INTA_AD(2008)405911

ARVAMUS Lõpptarbija energiakasutuse tõhustamist ja energiateenuseid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanek

ECON
15-03-2005 ECON_AD(2005)350217

Resolutsiooni ettepanek(ud)

9

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK WTO Doha vooru peatamine ja Doha arengukava tulevik

07-10-2008 RC-B6-0521/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Doha vooru tulevik

30-09-2008 B6-0524/2008

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Olukord Gruusias

02-06-2008 RC-B6-0278/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Gruusias

28-05-2008 B6-0289/2008

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Atlandi-ülene majandusnõukogu

06-05-2008 RC-B6-0209/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Atlandi-ülene majandusnõukogu

28-04-2008 B6-0210/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Gruusias

21-11-2007 B6-0485/2007

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Toodete, eelkõige mänguasjade ohutus

24-09-2007 RC-B6-0351/2007

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Toodete, sealhulgas eelkõige mänguasjade ohutus

19-09-2007 B6-0352/2007

Parlamendiliikmete küsimused

65

  Impact of European EU-OPS safety rules on pleasure flight operators

05-05-2009 E-3600/2009 Komisjon

  Investment in European inland waterways

17-04-2009 E-3178/2009 Komisjon

  Netherlands ship detained in Germany

17-04-2009 P-3173/2009 Komisjon

  State aid for ports

20-03-2009 E-2226/2009 Komisjon

  The Buy American clause in the US economic stimulus plan and WTO rules

27-02-2009 E-1547/2009 Komisjon

  Question to Commissioner Ashton about the dumping of biodiesel from the USA on the European market

26-02-2009 P-1488/2009 Komisjon

  European rules on car-scrapping premiums

18-02-2009 E-1291/2009 Komisjon

  Secure Flight

17-02-2009 E-1219/2009 Komisjon

  Seizure of unpatented medicines, contrary to EU customs rules (Regulation (EC) No 816/2006)

11-02-2009 E-1082/2009 Komisjon

  Investment in European inland waterways

30-01-2009 E-0759/2009 Komisjon

Deklaratsioonid (7ª legislatura)