Christian EHLER : Algus 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Kultuuri- ja hariduskomisjon 
Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

ARVAMUS Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta  
- CULT_AD(2019)639789 -  
-
CULT 
Variraportöörina esitatud arvamus 

Kontakt