Angelika BEER : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Bündnis 90/Die Grünen (Saksamaa)

Esimees 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon NATO Parlamentaarse Assambleega suhtlemiseks
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Välisasjade komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Väliskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kaitse ja julgeoleku allkomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon NATO Parlamentaarse Assambleega suhtlemiseks
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Muude meetmete kui ametliku arenguabi rahastamine riikides, mille suhtes kehtib määrus (EÜ) nr 1905/2006, koos soovitustega komisjonile  
- AFET_AD(2009)412332 -  
-
AFET 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta  
- AFET_AD(2008)406006 -  
-
AFET 
ARVAMUS Kümnenda Euroopa Arengufondi rakendamise kavandamine  
- AFET_AD(2007)390723 -  
-
AFET 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Tuumadesarmeerimine  
- P6_DCL(2008)0098 - Kehtivuse kaotanud  
Angelika BEER , Ģirts Valdis KRISTOVSKIS , Frieda BREPOELS , Annemie NEYTS-UYTTEBROECK , Ana GOMES  
Algatatud : 17-11-2008
Tähtaeg : 12-03-2009
Allakirjutanute arv : 89 - 12-03-2009
Kirjalik deklaratsioon: Kassettlahingumoona keelustamine  
- P6_DCL(2007)0024 - Kehtivuse kaotanud  
Elizabeth LYNNE , Angelika BEER , Véronique DE KEYSER , Mihael BREJC  
Algatatud : 01-03-2007
Tähtaeg : 01-06-2007
Allakirjutanute arv : 165 - 01-06-2007
Kirjalik deklaratsioon: Ühendriikide tuumarelvade väljaviimine Euroopa territooriumilt enne 2006. aasta lõppu  
- P6_DCL(2006)0047 - Kehtivuse kaotanud  
Caroline LUCAS , Angelika BEER  
Algatatud : 12-06-2006
Tähtaeg : 12-10-2006
Allakirjutanute arv : 75 - 12-10-2006

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.