• Jörg   LEICHTFRIED  

Jörg LEICHTFRIED : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: loomade heaolu ühtse kontaktpunkti loomise kohta  
- P8_DCL(2015)0022 - Kehtivuse kaotanud  
Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ  
Algatatud : 27-05-2015
Tähtaeg : 27-08-2015
Allakirjutanute arv : 84 - 26-08-2015
Kirjalik deklaratsioon: puudega inimeste kaitse ning puudega seotud õiguste, meetmete ja vahendite parema tunnustamise ja ühtlustamise kohta liikmesriigiti  
- P8_DCL(2014)0012 - Kehtivuse kaotanud  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Olga SEHNALOVÁ , Eduard KUKAN , Jiří MAŠTÁLKA , Claude MORAES , Evelyn REGNER , Jan KELLER , Josef WEIDENHOLZER , Jutta STEINRUCK , Jörg LEICHTFRIED , Jonás FERNÁNDEZ , Javi LÓPEZ , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ismail ERTUG , Andrzej GRZYB  
Algatatud : 20-10-2014
Tähtaeg : 20-01-2015
Allakirjutanute arv : 82 - 21-01-2015