Josep BORRELL FONTELLES : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Hispaania)

President 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Euroopa Parlament
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Esimeeste konverents

Esimees 

 • 20-09-2004 / 15-01-2007 : Delegatsioon Euroopa — Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Arengukomisjon

Liikmed 

 • 20-09-2004 / 20-10-2004 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Arengukomisjon
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees

Asendusliige 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus protokolli sõlmimise kohta, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ajavahemikuks 1. augustist 2008 kuni 31. juulini 2012  
- DEVE_AD(2008)407685 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Nõukogu määruse ettepanek kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta, milles käsitletakse protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduse ja Seišelli Vabariigi vahelises lepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ajavahemikuks 18. jaanuarist 2005 kuni 17. jaanuarini 2011) muutmist  
- DEVE_AD(2008)400377 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Ühenduse ja Côte d'Ivoire'i vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta  
- DEVE_AD(2008)398644 -  
-
DEVE 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa maffia ohvrite mälestuse päev ning rahvusvahelistelt kuritegelikelt organisatsioonidelt konfiskeeritud vara ja raha kasutamine sotsiaalsetel eesmärkidel  
- P6_DCL(2008)0108 - Kehtivuse kaotanud  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Algatatud : 15-12-2008
Tähtaeg : 02-04-2009
Allakirjutanute arv : 220 - 02-04-2009

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.