Ana GOMES : Algus 

Aseesimees 

Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Väliskomisjon 
Inimõiguste allkomisjon 
Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks 
Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt