Ana GOMES
 • Ana
  GOMES
 • Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
 • Liige
 • Portugal Partido Socialista
 • Sünnikuupäev: 9. veebruar 1954, Lisboa

Fraktsioonid

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige
 • 01.07.2014 ... : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partido Socialista (Portugal)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partido Socialista (Portugal)
 • 01.07.2014 ... : Partido Socialista (Portugal)

Aseesimees

 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Kaitse ja julgeoleku allkomisjon
 • 12.07.2016 / 13.12.2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • 22.03.2018 ... : Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon

Liige

 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Kaitse- ja julgeoleku allkomisjon
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Välisasjade komisjon
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 13.11.2006 / 14.02.2007 : LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutine komisjon
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Välisasjade komisjon
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Väliskomisjon
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Väliskomisjon
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Inimõiguste allkomisjon
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Inimõiguste allkomisjon
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Väliskomisjon
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 14.07.2014 ... : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 14.07.2014 ... : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 24.06.2016 / 11.07.2016 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • 19.01.2017 ... : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 19.01.2017 ... : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 12.09.2017 ... : Terrorismi käsitlev erikomisjon
 • 14.03.2018 / 21.03.2018 : Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon

Asendusliige

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Arengukomisjon
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatsioon NATO Parlamentaarse Assambleega suhtlemiseks
 • 19.01.2006 / 12.11.2006 : LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutine komisjon
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Arengukomisjon
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Arengukomisjon
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatsioon NATO Parlamentaarse Assambleega suhtlemiseks
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 15.10.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Väliskomisjon
 • 04.09.2014 / 18.01.2017 : Inimõiguste allkomisjon
 • 10.10.2014 ... : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • 22.10.2014 ... : Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • 01.12.2016 ... : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 19.01.2017 ... : Inimõiguste allkomisjon
 • 19.01.2017 ... : Väliskomisjon

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

222

Usuvabadus ja kultuuriline mitmekesisus (arutelu)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Olukord Iraanis (arutelu)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (20.–21. märts 2014) (arutelu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(5)

Venemaa sissetung Ukrainasse (arutelu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(6)

ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 25. istungjärgul (arutelu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Raportid – raportöörina

8

RAPORT Saudi Araabia ja selle suhted ELiga ning roll Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas

AFET
18-02-2014 A7-0125/2014

RAPORT Avaliku ja erasektori korruptsiooni mõju inimõigustele kolmandates riikides

AFET
19-08-2013 A7-0250/2013

RAPORT Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika merendusmõõde

AFET
12-06-2013 A7-0220/2013

Raportid – variraportöörina

2

Raportöörina esitatud arvamus

3

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase kogu Euroopa Liidus

AFET
05-12-2013 AFET_AD(2013)516830

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend

AFET
12-07-2012 AFET_AD(2012)489388

ARVAMUS Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia

AFET
14-03-2012 AFET_AD(2012)480693

Variraportöörina esitatud arvamus

2

ARVAMUS Stockholmi programmi vahekokkuvõte

AFET
27-09-2013 AFET_AD(2013)513244

ARVAMUS Vangide väidetav transport ja ebaseaduslik kinnipidamine Euroopa riikides Luure Keskagentuuri (LKA) poolt: Euroopa Parlamendi LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetava kasutamise uurimise ajutise komisjoni (TDIP) raporti järelmeetmed

AFET
09-07-2012 AFET_AD(2012)487735

Resolutsiooni ettepanek(ud)

269

Resolutsiooni ühisettepanek hiljutiste tagakiusamisjuhtumite kohta Pakistanis

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Resolutsiooni ühisettepanek olukorra kohta Põhja-Koreas (Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

Resolutsiooni ühisettepanek teatavate kaitsetute kogukondade olukorra kohta Süürias

16-04-2014 RC-B7-0387/2014

  Motion for a resolution on the situation in North Korea

14-04-2014 B7-0411/2014

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on Syria: situation in certain vulnerable communities

14-04-2014 B7-0402/2014

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0401/2014

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek Venemaa sissetung Ukrainasse

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Resolutsiooni ühisettepanek julgeoleku ja inimkaubanduse kohta Siinail

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

7

Kirjalik deklaratsioon: Mehitamata lennumasinate kasutamine inimeste sihtmärgistatud tapmiseks

16-01-2012 P7_DCL(2012)0002 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES

Algatatud : 16-01-2012
Tähtaeg : 20-04-2012
Allakirjutanute arv : 95 - 20-04-2012

Kirjalik deklaratsioon: Surmanuhtluseks kasutatavate ainete eksport kolmandatesse riikidesse

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER

Algatatud : 06-06-2011
Tähtaeg : 06-10-2011
Allakirjutanute arv : 168 - 06-10-2011

Kirjalik deklaratsioon: „Euroopa puhtaks” ja „Teeme ära maailm 2012”

14-02-2011 P7_DCL(2011)0003 Vastu võetud

Üksikasjad

Romana JORDAN , Ana GOMES , Corinne LEPAGE , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Indrek TARAND

Algatatud : 14-02-2011
Tähtaeg : 16-05-2011
Vastu võetud (kuupäev) : 12-05-2011
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2011)0245
Allakirjutanute arv : 406 - 12-05-2011

Kirjalik deklaratsioon: ELi kriteeriumide täielik järgimine relvade ja sõjalise varustuse ekspordil kolmandatesse riikidesse

13-12-2010 P7_DCL(2010)0095 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Inese VAIDERE , Ana GOMES , Krišjānis KARIŅŠ , Tunne KELAM , Vytautas LANDSBERGIS

Algatatud : 13-12-2010
Tähtaeg : 24-03-2011
Allakirjutanute arv : 80 - 24-03-2011

Kirjalik deklaratsioon: Surmanuhtluse kaotamine ja Mumia Abu-Jamali juhtum

05-07-2010 P7_DCL(2010)0058 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Søren Bo SØNDERGAARD , Sabine LÖSING , Heidi HAUTALA , Barbara LOCHBIHLER , Ana GOMES

Algatatud : 05-07-2010
Tähtaeg : 11-11-2010
Allakirjutanute arv : 171 - 11-11-2010

Kirjalik deklaratsioon: Inimõiguste rikkumised Iraanis alates 2009. aasta juuni presidendivalimistest

14-06-2010 P7_DCL(2010)0053 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Marietje SCHAAKE , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER , Fiorello PROVERA

Algatatud : 14-06-2010
Tähtaeg : 14-10-2010
Allakirjutanute arv : 127 - 15-10-2010

Kirjalik deklaratsioon: ELi jõupingutused korruptsiooni vastu võitlemisel

18-01-2010 P7_DCL(2010)0002 Vastu võetud

Üksikasjad

Monica MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES

Algatatud : 18-01-2010
Tähtaeg : 06-05-2010
Vastu võetud (kuupäev) : 18-05-2010
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2010)0176
Allakirjutanute arv : 397 - 07-05-2010

Parlamendiliikmete küsimused

101

  VP/HR - Case of Omar Daoudi

15-04-2014 E-004825/2014 Komisjon

  VP/HR - Cases of Bakhytzhan Kashkumbayev and Aron Atabek in Kazakhstan

15-04-2014 E-004824/2014 Komisjon

  VP/HR - Colombia - Indigenous people at risk of disappearance

15-04-2014 E-004797/2014 Komisjon

  Extradition of Aleksandr Pavlov to Kazakhstan

13-03-2014 E-002983/2014 Komisjon

  VP/HR - Non-state armed groups' compliance with international humanitarian law (IHL)

13-03-2014 E-002982/2014 Komisjon

  VP/HR - Protection of children in armed conflicts

13-03-2014 E-002981/2014 Komisjon

  VP/HR - Women in armed conflicts

13-03-2014 E-002980/2014 Komisjon

  VP/HR - Additional Protocol II and revision of international humanitarian law

13-03-2014 E-002979/2014 Komisjon

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Komisjon

Tegevus parlamendi kuuenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

129

ÜRO rassismiteemalise konverentsi kokkuvõte (DURBAN II - Genf) (arutelu)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(10)

Naiste õigused Afganistanis

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Ashrafi laagri elanike humanitaarolukord

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Tuumarelva leviku tõkestamine ja tuumarelva leviku tõkestamise lepingu tulevik (arutelu)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(17)

Atlandi-üleste suhete seis pärast valimisi Ameerika Ühendriikides (arutelu)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(7)

Selgitused hääletuse kohta

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

B6-0097/2009 - RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Euroopa riikide väidetav kasutamine LKA poolt kinnipeetavate transportimiseks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks

Selgitused hääletuse kohta

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

A6-0033/2009 - RAPORT NATO roll ELi julgeolekustruktuuris

Raportid – raportöörina

3

RAPORT Hiina poliitika ja selle mõju Aafrikale

DEVE
28-03-2008 A6-0080/2008

RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Euroopa Liidu rolli kohta Iraagis

AFET
29-02-2008 A6-0052/2008

RAPORT Naised rahvusvahelises poliitikas

FEMM
17-10-2006 A6-0362/2006

Raportöörina esitatud arvamus

1

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus teatud piiravate erimeetmete kehtestamiseks, mis on suunatud teatavate rahuprotsessi takistavate ja rahvusvahelist õigust rikkuvate isikute vastu Sudaani Dārfūri piirkonna konfliktis

DEVE
07-06-2005 DEVE_AD(2005)357991

Resolutsiooni ettepanek(ud)

79

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Naiste õigused Afganistanis

23-04-2009 RC-B6-0197/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone

22-04-2009 B6-0242/2009

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Sierra Leone erikohtu toetamine

22-04-2009 RC-B6-0242/2009

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les droits des femmes en Afghanistan

22-04-2009 B6-0198/2009

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Ashrafi laagri elanike humanitaarolukord

21-04-2009 B6-0247/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan

10-03-2009 B6-0128/2009

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Guinea-Bissau

10-03-2009 B6-0116/2009

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Ajakirjandusvabadus Kenyas

14-01-2009 RC-B6-0038/2009

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Riigipööre Guineas

14-01-2009 RC-B6-0037/2009

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Somaali poolsaarel

07-01-2009 B6-0033/2009

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

9

Kirjalik deklaratsioon: Tuumadesarmeerimine

17-11-2008 P6_DCL(2008)0098 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Angelika BEER , Ģirts Valdis KRISTOVSKIS , Frieda BREPOELS , Annemie NEYTS-UYTTEBROECK , Ana GOMES

Algatatud : 17-11-2008
Tähtaeg : 12-03-2009
Allakirjutanute arv : 89 - 12-03-2009

Kirjalik deklaratsioon: Mikrokrediit

14-01-2008 P6_DCL(2008)0002 Vastu võetud

Üksikasjad

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Algatatud : 14-01-2008
Tähtaeg : 24-04-2008
Vastu võetud (kuupäev) : 08-05-2008
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2008)0199
Allakirjutanute arv : 424 - 24-04-2008

Kirjalik deklaratsioon: Ayaan Hirsi Ali kaitsmise ülevõtmine ELi poolt

10-12-2007 P6_DCL(2007)0110 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Benoît HAMON , Ana GOMES , Véronique DE KEYSER , Harlem DÉSIR

Algatatud : 10-12-2007
Tähtaeg : 26-03-2008
Allakirjutanute arv : 144 - 27-03-2008

Kirjalik deklaratsioon: Inimõiguste aktivisti Munir Said Thalibi mõrvamine

12-11-2007 P6_DCL(2007)0098 Vastu võetud

Üksikasjad

Raül ROMEVA i RUEDA , Eija-Riitta KORHOLA , Jules MAATEN , Glyn FORD , Ana GOMES

Algatatud : 12-11-2007
Tähtaeg : 13-03-2008
Vastu võetud (kuupäev) : 10-04-2008
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2008)0126
Allakirjutanute arv : 412 - 12-03-2008

Kirjalik deklaratsioon: Genotsiidis kahtlustatavate isikute karistamatus

06-06-2007 P6_DCL(2007)0059 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Johan VAN HECKE , Gabriele ZIMMER , Ana GOMES , Anders WIJKMAN , Hélène FLAUTRE

Algatatud : 06-06-2007
Tähtaeg : 11-10-2007
Allakirjutanute arv : 76 - 11-10-2007

Kirjalik deklaratsioon: Kahele naisele abielurikkumise eest kividega surnuksviskamise läbi surmanuhtluse määramine

09-05-2007 P6_DCL(2007)0050 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Renate SOMMER , Luisa MORGANTINI , Ana GOMES , Heide RÜHLE , Maria ROBSAHM

Algatatud : 09-05-2007
Tähtaeg : 14-09-2007
Allakirjutanute arv : 128 - 14-09-2007

Kirjalik deklaratsioon: Ameerika ametiasutuste keeldumine anda viisasid kinnipeetavate perekondadele

11-12-2006 P6_DCL(2006)0089 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Ignasi GUARDANS CAMBÓ , Panayiotis DEMETRIOU , Ana GOMES , Gérard ONESTA , Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Algatatud : 11-12-2006
Tähtaeg : 29-03-2007
Allakirjutanute arv : 187 - 29-03-2007

Kirjalik deklaratsioon: Mikrokrediidi arendamine Euroopa - Vahemere piirkonna partnerluse raames

31-05-2006 P6_DCL(2006)0046 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Algatatud : 31-05-2006
Tähtaeg : 30-09-2006
Allakirjutanute arv : 67 - 30-09-2006

Kirjalik deklaratsioon: Hiroshima ja Nagasaki pommitamise 60. aastapäeva mälestusteenistus

23-05-2005 P6_DCL(2005)0031 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Gisela KALLENBACH , Jill EVANS , Tobias PFLÜGER , Jean-Luc DEHAENE , Ana GOMES

Algatatud : 23-05-2005
Tähtaeg : 23-08-2005
Allakirjutanute arv : 79 - 23-08-2005

Parlamendiliikmete küsimused

63

  West Papua and the Country Strategy Paper for Indonesia

02-04-2009 E-2713/2009 Komisjon

Guantanamo põgenike ümberasumine

20-11-2008 O-0130/2008 Nõukogu

Kassettlahingumoona leping peab jõustuma enne 2008. aasta lõppu

15-10-2008 O-0110/2008/variant1 Nõukogu

  Consistency of IEPA provisions with existing customs unions in Africa

24-07-2008 P-4461/2008 Komisjon

  List of further flights between Guantánamo and the EU (up to December 2007)

03-06-2008 E-3312/2008 Nõukogu

  Jean-Pierre Bemba's residence in Portugal

27-05-2008 P-3176/2008 Komisjon

  Human rights situation in Western Sahara

18-04-2008 E-2481/2008 Komisjon

  Human rights situation in Western Sahara

18-04-2008 E-2480/2008 Nõukogu

Deklaratsioonid (7ª legislatura)

Majandushuvide deklaratsioon

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14G201
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08039
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14G201
  1047 Brussels