Jaromír KOHLÍČEK : Algus 

Aseesimees 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 

Liige 

Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Väliskomisjon 
Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Euroopa ühendamise rahastu (A8-0409/2018 - Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička) CS  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Mootorsõidukite tüübikinnituse nõuded seoses üldise ohutusega (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) CS  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Maagaasi siseturu ühiseeskirjad (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) CS  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt